فارسی دوم دبستان موضوع زیارت

حجم فایل : 445.7 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 8
بنام خدا فارسی دوم دبستان موضوع : زیارت درس در یک نگاه

حرم امام رضا (ع) در شهر مشهد واقع شده است . ما وقتی به شهر مشهد می رویم به زیارت امام رضا هم می رویم . در آن جا زیارت می کنیم و نماز می خوانیم و برای خود و دیگران دعا می کنیم .در حرم امام رضا (ع) کبوتر های زیادی وجود دارند که هر کس به زیارت می رود برای آن ها گندم می برد تا کبوتران گرسنه نمانند . واژه های مهم

 
حرم – چلچراغ ها ی بزرگ – دعا می خواندند – قبول – کبوتر ها – جمعیّت – مادربزرگ مشهد – خوش حالی – نماز خواندن – وضو – هرگز
وضوخانه – صدای اذان – کلاغ – غصّه – طاقچه – اتّفاق – تکّه نان واژه سازی


وضو خانه یعنی جایی که در آن وضو می گیرند .
نماز خانه یعنی جایی که در آن نماز می خوانند .
گل خانه یعنی جایی که در گل نگه می دارند .  
حالا تو بگو .

داروخانه ................................................
آشپزخانه .................................................. بیاموز و بگو
 
استفاده از " می " در ابتدای فعل و ساختن زمان .
من دعا کردم .......... من دعا می کردم
تو دعا کردی .............. تو دعا می کردی
او دعا کرد ................او دعا می کرد
ما دعا کردیم ............. ما دعا می کردیم
شما دعا کردید ........... شما دعا می کردید
آن ها دعا کردند .......... آ ن ها دعا می کردند پایان...